Yazılarım

Yazılarım

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda MOXO Uygulaması

Dikkat; aklımızda ve etrafımızda birçok şey akıp giderken istediğimiz şeye odaklanabilmektir. Sadece çevresel uyaranların çeldiriciliği değil boş ve sessiz bir odada bile boşluk, sessizlik ve zihnimizden geçenler dikkatimizi dağıtabilir. Çünkü dikkat ilgi ve tercihlerimizle ilgili sinir sistemimizin karmaşık network sisteminin dengesiyle oluşur. Dikkati ölçmek için pek çok test uygulanmaya çalışılmakla birlikte objektif ölçüm hassas ve zordur. Biyolojik markerı (işaretleyicisi) , radyolojik markerı yoktur. bu nedenle dikkat eksikliği tanısı klinik bilgi, gözlem ve bunları destekleyen objektif testlerin bir sonucu olarak konulur.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ; Dikkatsizlik, dürtüsellik, zamanlama sorunu ve hiperaktivite ile karakterizedir. Çocuklarda klinisyen gözlemi, ebeveyn gözlemi ve öğretmen gözleminin yanısıra bilgisayarlı devamlı performans testleri bir arada değerlendirilerek tanıya ulaşılır. Bilgisayarlı devamlı performans testlerinin genel prensibi kişinin/çocuğun hedefe yanıt vermesi, hedef olmaya yanıt vermemesi, dürtüsel yanıtları ve yanıt verme süresinin takibidir. Kliniğimizde objektif değerlendirme d-CPT Sürekli Performans Testi (MOXO testi) ile yapılmaktadır. Çocuk formu 6-12 yaş arasında 15 dk süren erişkin formu 18.5 dk süren bir testtir. Dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivete düzeyleri, bozulma varsa bozulmanın şiddeti, işitsel ve görsel uyaranların bu parametrelere olan etkisi değerlendirilmektedir.
Kişiden alınan bilgiler, (çocuk yaş grubunda aile ve öğretmenin gözlemleri), yapılan ruhsal durum muayenesi, klinik değerlendirme ve d-CPT testi sonuçları bir arada değerlendirilerek bir rapor hazırlanmakta ve elde edilen bulgular doğrultusunda tedavi ve öneriler sunulmaktadır.

Uzm. Dr. Hatice ALKAN AKDAĞ