Hakkımda

Uzm. Doktor Hatice ALKAN AKDAĞ Kimdir?

Hekimliğe ilk adımımı 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile attım. 2005 yılında ‘Onur’ derecesiyle mezun oldum. 2006 yılından itibaren Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladım. Eğitimim süresince kendi klinik birimlerimiz dışında, rotasyoner olarak GATA Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği, Ankara Alkol Ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi Ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve ANEAH Nöroloji Kliniklerinde çalıştım. ANEAH Psikiyatri Klinik şefi Prof. Dr. Erol GÖKA rehberliğinde Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi, Doç. Dr. Verda Tüzer rehberliğinde Aile Terapileri, Doç. Dr. Cebrail Kısa rehberliğinde Cinsel Terapi teorik ve süpervizyon eğitimleri aldım. Tezimi ‘Tedavisiz şizofreni hastaları ile tedavi görmekte olan şizofreni hastalarında obsesif kompulsif belirtilerin, depresyon sıklığının, intihar düşüncesi ve iç görü düzeylerinin karşılaştırılması’ konusunda yaparak 2011 yılında Psikiyatri uzmanlığımı aldım. 2012-2014 yıllarında Bursa Devlet hastanesinde uzman hekim olarak çalıştım. 2014-2016 yıllarında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcılığı ve Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesinin kurucusu olarak idari görev aldım. 2017 yılında psikoterapi ağırlıklı çalışmalar yapmak üzere, istifa ederek serbest hekim olarak çalışmaya başladım. Psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra Cinsel Terapi, Bireysel Psikoterapi, Çift ve Evlilik terapisi, travma ile ilişkili ruhsal bozukluklarda EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) alanlarında çalışmaktayım.

Klinik eğitimlerimin yanı sıra tamamladığım psikoterapi eğitimleri;

-Kognitif ve davranış terapileri kuramsal eğitimi (BDT) (Mart 2007- Temmuz 2008, 42 saat) Doç. Dr. Hakan Türkçapar

-Beck enstitüsü bilişsel davranışçı terapi eğitimi (Nisan 2009 Antalya)

-Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, 144 Saat teorik, 96 saat süpervizyon (CETAD, 2011-2013)

-Aile Terapisinin Temelleri (2014-Haziran 2015, 60 saat) Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç

-Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi, Teorik ve Uygulamalı Eğitimi (2016, 84 saat) Doç. Dr. Cebrail Kısa

– Travma ile İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR (2017, Doç. Dr. Burhanettin Kaya)

– Türk Psikiyatri Derneği: Psikiyatrik tedavilerde doğabilecek ceza sorumluluğu 2010