Psikiyatrik Hastalıklar ve Tedavileri

Psikiyatrik Hastalıklar ve Tedavileri

Psikiyatrik hastalıklar (Ruhsal Hastalıklar); düşünce, duygu ve davranışlarımızı olumsuz yönde etkileyen biyolojik, psikolojik ve toplumsal nedenlerle ortaya çıkan rahatsızlıklardır.

Ruhsal durumumuz gün içerisinde, hormonal etki altında hatta mevsimsel olarak değişim gösterebilir, bu nedenle bir ruhsal hastalıktan bahsedebilmek için bu belirtilerin süreğen olması, kişide belirgin sıkıntı, tahammülsüzlük, iş veya okul yaşamında, özel hayatında ve ikili ilişkilerinde sorunlara neden olması gerekir. Kişinin daha önceki işlevsellik düzeyinde bozulma, değişiklik vardır.
Özel, sosyal ve iş hayatı olumsuz yönde etkilenir.

Psikiyatrik hastalıklar; depresyondan, şizofreniye, travma sonrası stres bozukluğundan parafililere kadar oldukça geniş bir yelpazede yer alırlar. Her hastalığın ortaya çıkış nedeni/belirtileri/ tedavisi birbirinden farklılık gösterir. Tanı, psikiyatri uzmanınca kişinin değerlendirilmesi, ruhsal durum muayenesi, gerektiğinde aile görüşmesi ve ihtiyaç halinde psikometrik değerlendirme neticesinde konur. Ve bir tedavi planı oluşturulur. Medikal (ilaçla) tedavi ve psikoterapiler ayrı ayrı ya da bir arada uygulanır.