Kategori: LGBT

CİNSELLİK

WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ‘Cinsellik, fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerinin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur. Herkesin cinsel bilgilere ulaşma ve cinsel ilişkiyi zevk için ya da üreme amacıyla yaşama hakkı vardır. Cinsel bir varlık olarak insanın sadece bedensel değil; duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık hali’ olarak cinsel sağlığı tanımlamıştır. Bireyin hiçbir zorlama olmadan, zarar görmeden, mutlulukla cinsel hayatını sürdürebilmesidir. Cinsellik istenilen kişi ve istenilen şekilde yaşanabilmelidir. Heteroseksüel kişiler karşı cinsten bir partner seçerken, homoseksüel kişiler (eşcinsel-lezbiyen-gay) kendi cinsinlerden partnerle birlikte olmak ister.

Cinsiyet: Anatomik olarak doğum anından itibaren cinsel organların belirlediği ‘Kadın’ ya da ‘Erkek’ olma halidir.

Cinsel Kimlik: Anatomik cinsiyetten farklı olarak kişinin ait olduğu cinsiyeti bilme, hissetmesidir. ‘Ben kadınım’ ‘Ben erkeğim’ olarak kendini tanımasıdır. Erken çocuk yaşlarında belirlenen, kişinin kendisini özdeşleştirdiği cinsiyettir. Bir tercih değildir.

Eşcinsellik: Kişinin kendi cinsine karşı cinsel arzu duyması, uyarılması ve cinsel ilişki kurmasıdır. Bireylerin anatomik yapıları normal, bedenlerinden herhangi bir rahatsızlık duymaz ve cinsiyetlerini değiştirme talepleri yoktur. Kendi cinsi ile cinselliği arzu eden ve yaşayan kadınlara ‘lezbiyen’, erkeklere ‘gay’ terimleri kullanılmaktadır. Hem kendi hem karşı cinsle ilişki kurulmasına ise ‘biseksüel’ adı verilir. Eş cinsel bireylerin hormon profillerinde herhangi bir farklılık yoktur. Yani kişi hormonal bir bozukluk nedeniyle eşcinsel olmaz. Eşcinsellik bir hastalık değildir. Kişinin kendi isteğiyle seçtiği bir durum da değildir. Çok erken yaşlarda belirlenen, yaşın büyümesi ile kimliğin keşfi başlar ve ergenlikle birlikte giderek netleşir. Ve cinsel olgunluğa erişildiğinde kişi kendi yöneliminin farkındalığını sağlar.

Transseksüalite: En basit tanımı ile kişinin kendi cinsiyetinden rahatsız olup karşı cinse ait beden yapısına sahip olma isteğine denir. Erkek çocukluk döneminden itibaren karşı cinsin davranış özelliklerini gösterme, kendi bedeninden hoşlanmama, rahatsız olma, bedenini saklamaya çalışma belirtileri gösterir. Bir tercih ya da hastalık değildir.