Yazılarım

Yazılarım

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

OKB, obsesyon denilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon denilen tekrarlayıcı davranış ve zihinsel eylemlerden oluşan bir hastalıktır. Obsesyonlar kişinin istediği dışında zihnine gelen ve zihinden uzaklaştırılamayan, mantıkdışı bulunan, yoğun sıkıntıya neden olan dürtülerdir. Kompulsiyonlar ise kişinin bu sıkıntıdan uzaklaşmak için yaptığı zihinsel ve davranışlar şeklinde eylemlerdir.

Toplumda her 100 kişiden 2-3’ünde görüldüğü saptanmıştır. Her yaşta görülebilmekle beraber genellikle ergenlik döneminde başlamaktadır. En sık şüphe obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu görülür. (kapı kilitlendi mi?- tekrar açılma ve kilitleme davranışı). Bulaşma- temizlik, cinsel içerikli düşünceler, dini içerikli düşünceler, simetri/düzen obsesyonları, dokunma, sayma, okuma, biriktirme kompulsiyonları sıklıkla görülür.

OKB’de kişi ritüelleri yerine getirirken ciddi zaman ve işlev kaybına yol açar. Aile, meslek ve sosyal yaşamı olumsuz etkiler. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olup, müzminleşme eğilimi gösterir. Tedavide ilaç tedavisi ve psikoterapi (Bilişsel davranışçı tedavi ) uygulanır.