Yazılarım

Yazılarım

ŞİZOFRENİ

Gerçeklik algısının bozularak, ayırt edebilme yeteneğinin ortadan kalktığı, ikna yoluyla değiştirilemeyen inanışlarla karakterize, sosyal izolasyon ya da çekilmenin olduğu, olağan dışı konuşma ve davranışların eşlik ettiği, uzun süreli kronik bir hastalıktır. Yüksek derecede iş göremezliğe neden olmaktadır. Hemen her toplumda yaygınlığı %1 civarındadır. Sıklıkla 20’li yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

Başkaları tarafından duyulmayan seslerin duyulması, kontrol edildiği- aklından geçenlerin başkalarınca okunduğu, zarar göreceği, insanların hakkında konuştuğu gibi düşüncelerin olduğu gibi endişe verici belirtileri vardır.

Şizofreninin bilinen tek bir nedeni yoktur, birçok hastalık gibi genetik, davranışsal, mevsimsel, coğrafik birçok faktörün karşılıklı etkileşiminin sonucudur. Ailesinde şizofreni olanlarda görülme olasılığı toplum ortalamasının üzerindedir. Bazı hastalarda ani ve gürültülü bir tablo ile başlarken bazılarında sinsi bir ilerleme gösterir. Şizofreninin tipine göre belirtilerde değişiklik gösterir.

  • Hezeyanlar (gerçeğe dayanmayan, değiştirilemeyen inançlar)
  • Halüssinasyonlar (gerçekte olmayan şeyleri görmek, işitmek, koku duymak, tuhaf tat hissi, ciltte temas, gezinme hissi)
  • Hareketlerde ve davranışlarda uygunsuzluk (dezorganizasyon) (bir düşünceden diğerine hızla geçmek, aşırı anlamsız konuşma, çok yavaş ya da hızlı hareket etmek, tekrarlayan hareketler yapmak)
  • Duygu ve ifadelerde eksiklik, uygunsuzluk
  • Düşük enerji, motivasyon eksikliği, yaşam enerjisinde azalma
  • Sosyal hayattan uzaklaşma, aile okul ve iş yaşamında sorunlar
  • Katatoni (Uzun süre anormal bir vücut şeklini, duruşunu sürdürme)

gibi belirtilerin varlığında mutlaka bir hekime başvurulması, çoğu zaman hastanın bu belirtileri inkar ettiği göz önüne alındığında yakınları tarafından bir hekime götürülmesi oldukça önemlidir.

Şizofreni tedavisi; öncelikli olarak antipsikotik grubu ilaçlarla yapılmaktadır. Hastalık belirtileri ilaçlarla tedavi edilirken hastalığın getirdiği sosyal sorunlar ve toplumsal yaşantıdaki problemlerin çözümü, uzun tedavi sürecindeki motivasyonel destek için psikoterapi, grup ve aile tedavileri de yapılmaktadır.